Menyelam di dalam air dengan lama

Dengan menggunakan teknik di bawah ini, anda boleh menyelam di dalam air seberapa lama yang anda suka kerana, pokok akan menghasilkan oxygen, dan memerlukan carbon dioksida, manakala manusia pula menghasilkan carbon dioksida dan mamerlukan oxygen, jadi, kedua-dua tersebut boleh digabungkan seperti gambarajah di bawah..
haha..

just For Fun 

No comments:

Antara Link-link luar yang menarik